• AED
    เครื่องมือช่วยชีวิต
    ใช้ง่ายกว่าที่คิด

  • Automated External Defibrillator (AED) หรือเครื่องช็อกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ คือเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งถูกบรรจุให้เป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลที่ใช้กับผู้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

โดยเครื่องจะทำการวินิจฉัยคลื่นหัวใจโดยอัตโนมัติ และในกรณีที่ผลการวินิฉัยออกมาว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการช็อกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องจะทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือสั่งการให้ผู้ช่วยเหลือกดปุ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้หัวใจกลับมาทำงานเป็นปกติ ซึ่งการใช้งานเครื่อง AED มีง่ายๆ 2 ข้อ คือ เปิดเครื่อง และทำตามที่เครื่องบอก

ข้อพึงระวังคือ ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยระหว่างเครื่อง AED กำลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และควรทำให้เร็ว ซึ่งหลังจากที่เครื่องบอกว่าปลอดภัยที่จะสัมผัสผู้ป่วยได้แล้ว ให้ทำการกดหน้าอกทันที หรือหากเครื่องมีปัญหาในการทำงาน ให้ทำการกดหน้าอกต่อไปจนกว่าเครื่องจะพร้อมใช้งาน หรือมีหน่วยเฉพาะด้านจะมารับช่วงต่อ

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชน พ.ศ. 2559 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกอบรบปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอมจำกัด ผู้นำเข้าเครื่อง AED จากประเทศญี่ปุ่น