• ช่วยชีวิตด้วยการ
    ทำ CPR ใครว่ายาก

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) หมายถึง การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เพื่อป้องกันอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร (Basic Life Support) ได้แก่ การกดหน้าอก การเปิดทางเดินลมหายใจให้โล่ง และการช่วยหายใจ ซึ่งการกดหน้าอกถือเป็นการทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตคงอยู่ได้แม้หัวใจจะหยุดเต้น ทำโดยกดหน้าอกแล้วปล่อย กดแล้วปล่อย ทำติดต่อกันไป 30 ครั้งภายในเวลา 15-18 วินาที ด้วยความเร็วอย่างน้อย 100-120 ครั้งต่อนาที ซึ่งถ้าการกู้ชีพทำร่วมกับการใช้เครื่อง AED จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้มากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชน พ.ศ. 2559 จัดทำโดย ศูนย์ฝึกอบรบปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ผู้นำเข้าเครื่อง AED จากประเทศญี่ปุ่น