• การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

เมื่อหัวใจหยุดเต้น เลือดจะไม่ไปเลี้ยงอวัยวะใดๆ หากช่วยเหลือล่าช้าหรือทำไม่ถูกต้องตามหลักการกู้ชีพ สมองจะตายภายใน 4 นาที และทุกๆ 1 นาที โอกาสรอดชีวิตจะลดลง 7-10% ดังนั้น เมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ประชาชนควรจะต้องมีความสามารถที่จะช่วยชีวิตขั้นต้นได้ คือการปฐมพยาบาลและกดหน้าอกเป็น ขอความช่วยเหลือเป็น และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยเฉพาะด้านมารับช่วงต่อได้ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

ข้อมูลอ้างอิงจาก บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ผู้นำเข้าเครื่อง AED จากประเทศญี่ปุ่น

First slide
Second slide
Third slide
Forth slide
Five slide
Six slide

ข้อมูลอ้างอิงจาก บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด ผู้นำเข้าเครื่อง AED จากประเทศญี่ปุ่น